1. novembra 1961 je ravnateljica Mira Mehak svečano odprla novo šolo, zaradi številnih oken so jo poimenovali stekleni grad. V današnjem času sledimo izzivom družbenega razvoja in naši viziji:

»Veselje za danes, znanje za jutri.«

Izjemne prostorske danosti nam dopuščajo kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo. Dvigalo nudi gibalno oviranim učencem in zaposlenim dostop do vseh prostorov. Veliko parkirišče omogoča otrokom in staršem varen dostop do šole. Velike, svetle, s kotički urejene učilnice v pritličju šole omogočajo neposreden izhod v šolski park. Talente učencev razvijamo v specializiranih učilnicah, in sicer: štiri telovadnice z zunanjimi igrišči in tekalno stezo, knjižnica z Murijevim kotičkom, tehnična učilnica z delavnico, naravoslovna učilnica z laboratorijem, računalniška, gospodinjska in glasbena učilnica. Vse učilnice so opremljene s sodobno informacijsko tehnologijo. V nastajanju je učilnica na prostem.

Na šoli potekajo številne dejavnosti pod mentorstvom učiteljev in zunanjih sodelavcev. Učencem ponujamo :

tečaj tujega jezika (nemščina), Dodatni uri športa (s športnim pedagogom), računalništvo, italijanščino, šolske pevske zbore, Orffovo skupino, likovno dejavnost, šolski literarni, likovni in fotografski natečaj, dramsko skupino, raziskovalno in eksperimentalno dejavnost, skrb za živali in rastline, delo z nadarjenimi učenci, šport (nogomet, košarka, odbojka, atletika, balet, hip-hop, karate, aikido…), sodelovanje na domačih in mednarodnih projektih, tematsko načrtovane ekskurzije in šole v naravi.

 

 

 

Prehojena pot naše šole

1961

 • 18. novembra se je na novi šoli začel pouk, 26. novembra pa je ravnateljica Mira Mehak svečano odprla novo šolo, največjo v občini center; zaradi številnih oken so jo poimenovali »stekleni grad«

1967

 • šola dobi novega ravnatelja Toneta Uleta

1968

 • organiziramo šolsko svetovalno službo, ki je bila ena redkih v tistem času

1972

 • ustanovimo odprte oddelke tujih jezikov za otroke Maribora

1980

 • ravnateljica postane Marica Černčič

1983

 • šola dobi novega ravnatelja Saša Tomažiča

1987

 • uredimo fizikalno učilnico s kabinetom, s tem so bile podane minimalne možnosti za izvedbo fizikalnega praktikuma

1988

 • ob ureditvi fizikalne učilnice je funkcionalno pridobila tudi biološko-kemijska učilnica

1989

 •  z združitvijo dveh učilnic dobimo »malo telovadnico«

 • ravnatelj pripravi računalniški program za delo v administraciji in računovodstvu ter za finančno poslovanje s starši

1991

 • vpeljemo zgodnje učenje prvega tujega jezika (angleščine) v tretjem razredu, v Mariboru sta projekt na državni ravni eno leto pred tem izvajali le dve šoli

1992

 • postanemo Osrednja šola za uvajanje računalnika v osnovno šolo

 • izvajamo računalniški program Petra pri slovenskem jeziku

1993

 • trikrat sodelujemo na Dnevih slovenskega izobraževanja

 • s tremi satelitskimi konferencami (Življenje ob meji, Pustni običaji, Zlata lisica) se vključimo v mednarodno sodelovanje učencev in učiteljev z avstrijsko šolo (Feldkirchen) in angleškimi šolami (za vse tri konference pripravimo videoposnetke, pred prvo pa tudi predstavitveni spot šole)
 • začne delovati organizirana skupina jutranjega varstva, ki denarno ne bremeni staršev
 • učenci se začno učiti drugi tuj jezik v petem razredu (nemščino)

1994

 • z raziskovalnimi nalogami začnemo sodelovati v projektu Mladi za napredek Maribora, uspeh mladih raziskovalcev je velik, saj je bila šola štiri leta uvrščena med prve tri v Mariboru

1995

 • pri pouku športne vzgoje na razredni stopnji sodeluje pri eni uri na teden učitelj športne vzgoje, skrbi za večjo varnost in kakovost pouka

 • izvajamo inovacijski projekt »Vpliv razvoja motorično-perceptivnih sposobnosti na kvalitetnejše Opismenjevanje in pomoč drugega učitelja v procesu začetnega opismenjevanja«

1997

 •  šola se vključi v projekt »Zdrava šola«

1999

 • prijavimo se v poskusno uvajanje devetletne šole v tretjem triletju

2000

 • ravnateljica postane Breda Kutnjak

2001

 • v prvi razred sprejmemo šestletnike in začnemo z devetletno osnovno šolo v prvi triadi
 •  za naše najmlajše preuredimo učilnice z izhodi na zelenico
 • šola dobi prenovljene in posodobljene prostore šolske knjižnice
 • 40-letnico šole proslavimo 22. novembra s svečano akademijo v Narodnem domu
 • pripravljamo se na prehod iz programa 5. razreda osemletke v 7. razred devetletke

2002

 • zamenjali smo okna v učilnicah na južni strani
 • pregradili smo malo telovadnico in tako dobili dva razreda za devetletko
 • spremenimo razpored učilnic – učenci 1. in 2. razredov se preselijo v pritličje
 • na šoli prične delovati šolski radio Piramida
 • šola dobi prvi LCD- projektor
 • pripravimo prvo interdisciplinarno strokovno ekskurzijo za učence

2003

 • nova okna v likovni in naravoslovni učilnici ter knjižnici
 • prenovljene učilnice za matematiko, likovno vzgojo
 • popravilo strehe
 • iz učilnic v pritličju je možen izhod v šolski park

2004

 • nova igrala v šolskem parku
 • vključitev v razvojno-raziskovalni projekt ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na šoli
 • nova naravoslovna učilnica

2005

 • vgradili nova okna v vseh učilnicah na južni strani šole

2006

 • pričetek gradnje novih športnih objektov
 • začetek aktivnosti za priključitev OŠ Ivana Cankarja
 • podpis ekolistine – šola pridobi naziv »Ekošola«

2007

 • novi športni objekti: velika telovadnica, plesna dvorana, vadbeni prostor za najmlajše, nove garderobe, kabinet za učitelje športne vzgoje
 • pričetek gradnje prizidka k šoli

2008

 • priključitev/združitev z OŠ Ivana Cankarja Maribor
 • šola ima spet podružnico v Košakih
 • obnovljeni prostori tehnične delavnice, nova peč za žganje gline
 • obnovljena kuhinja in jedilnica
 • prizidek z devetimi učilnicami
 • dvigalo za učence s posebnimi potrebami
 • obnovljena in povečana zbornica
 • urejeno okolje na severni strani šole: atletska steza, odbojka na mivki, tenis, skok v daljino, nogometno in košarkarsko igrišče
 • fontana pred šolo
 • nova okna na hodnikih in upravnem traktu
 • dve pisarni za potrebe šolske svetovalne službe in pisarno pomočnice ravnateljice

2010

 • šola pridobi naziv »Kulturna šola«
 • ureditev računalniške učilnice

2011

 • 50-letnica šole

Razstava 50-let OŠ FRS

Aktiv zgodovinarjev v zasedbi Mitja Kobala, Zdravko Petrič in Aleš Koper je ob izdatni pomoči Zlatke Schweiger Čermelj ter Borisa Pučka pripravil razstavo ob petdesetletnici ustanovitve naše šole.
Razstava je bila tematsko razdeljena na teme: Od kod ime naše šole, Delamo in ustvarjamo ter Učenci se predstavijo.

 

ŠOLSKI SKLAD OŠ FRANCA ROZMANA – STANETA MARIBOR
Kersnikova 10
2000 Maribor 

Spoštovani!

 Šolski sklad OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor uspešno deluje že vrsto let z namenom: 

  • pomagati učencem iz socialno šibkih družin,
  • višanja standarda pouka z nakupom nadstandardne opreme,
  • financiranja raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti ter projektov za vse učence, ki niso del izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • financiranje drugih dejavnosti nadstandardnega programa šole.

  Šolski sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:

  • prostovoljnih prispevkov staršev, zaposlenih na šoli in drugih oseb,
  • raznih donacij,
  • zapuščin,
  • prispevkov od raznih zbiralnih akcij v organizaciji šole in drugih virov.

  Obrazci:

   Upravni odbor šolskega sklada:

  Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednica in 6 članov, od katerih so 4 predstavniki šole in 2 predstavnika staršev.

  Zakonodaja:

  Reference:

  S HVALEŽNOSTJO IN SKUPNIMI MOČMI SE TRUDIMO URESNIČEVATI GESLO:

  »VSI ZA SKLAD, SKLAD ZA VSE!«

  Predsednica UO šolskega sklada:

  mag. Nataša Veber

 

 

Poročilo LDN za šolsko leto 2022/20223

Tekom šolskega leta oddajamo v popoldanskem času v uporabo telovadnice in učilnice.

Oddaja telovadnice/učilnice po ceniku MOM.

Kontaktna oseba:

Sonja Kotnik

02/25 04 304

sonja.kotnik@guest.arnes.si

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)

Brati pomeni početi podvige.
(Tone Pavček)
Majhna dejanja spreminjajo svet.
Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.
(Mahatma Gandhi)
Domišljija je pomembnejša od znanja.
(Albert Einstein)
Smeh je brezčasen, domišljija nima let in sanje so večne.
(Walt Disney)
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)
Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
(Neil Gaiman)
Iz majhnih želodov zrastejo mogočni hrasti.
Dostopnost