Svet staršev

V delo šole se starši vključujejo s predstavniki v Svetu staršev, ki je avtonomni organ za organizirano uresničevanje interesov staršev. Vsak oddelek ima po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

Zap.št.  Razred   Ime in priimek predstavnika oddelka 
1.  1. a  Meta Kaker, predsednica
2.   1. b  Dragan Ristevski
3.  1. d Vesna Račel
4.  2. a Nataša Pribožič
5. 2. b Daria Pregl
6. 2. c  Aleš Požgan
7. 2. d Emil Juvan
8. 3. a Darja Boršič
9. 3. b Smiljana Valcl
10. 3. c Nika Švaljek
11. 3. d Biserka Mergeduš
12. 4. a Mojca Simonič
13. 4. b  Maja Habjanič
14. 4. c Nika Pozeb Kolenc
16. 4. d Karmen Poplas Juvan
17. 5. a Jelena Krstič
18. 5. b Alenka Lobnikar
19. 5. c Simona Podlesnik
20. 6. a Silvo Ropoša
21. 6. b Manja Zemljič
22. 6. c Jasna Nagode
23. 7. a Manja Zupančič
24. 7. b Natalija Arnuš
25. 7. c Eva Sapač
26. 8. a Klavdij Logožar
26. 8. b Alenka Server Keršinar
26. 8. c Sonja Majcen Domajnko
26. 9. a Mateja Fak
26. 9. b Barbara Vodan Jecelj
26. 9. c Marko Rataj

 

Šola v naravi

Zaradi epidemije COVID-19 so bile v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021 neuresničene in se bodo izvedle v šolskem letu 2021/2022.

RAZ. VODJA KRAJ DATUM
6. r. Mojca Krajnčič Rihtarič

VIRC Poreč

(plavalna)

13. 9. do 17. 9. 2021
7. r. Miha Fijauž

VIRC Poreč

(plavalna)

13. 9. do 17. 9. 2021
4. r. Nataša Junker

Dom M. Zidanška na Pohorju

(naravoslovna)

28. 9. do 30. 9. 2021
8. r. Jerica Puklavec

Rogla

junij 2022

Pogovorne ure šolsko leto 2022/2023

Skupne popoldanske pogovorne ure so DRUGI TOREK V MESECU med 17. in 18. uro v matičnih učilnicah, razen ob izjemah, ko se roditeljski sestanek, ki mu sledijo pogovorne ure, izvaja ob drugačnem terminu.

Predmetni učitelji, ki niso razredniki, so v času pogovornih ur dosegljivi v zbornici šole, in sicer med 17.00 in 18.00.

Dopoldanska pogovorna ura

Dopoldanska pogovorna ura se izpelje drugi teden v mesecu, v dnevu in ob uri, ki bo naknadno zapisan spodaj.
Učitelji so v času dopoldanske pogovorne ure dosegljivi le s predhodno (vsaj dan prej) najavo, učitelju preko e-pošte ali tajništva šole (02 250 43 01).

Termini pogovornih ur se tekom šolskega leta lahko spremenijo. Spremembe bodo redno objavljene.

Dopoldanske pogovorne ure matična šola

Zaporedna številka  Ime Priimek  Dan, čas 
1.  Dragana Prepelič  Torek, 8.30 – 9.15 
2.  Nataša Veber  Petek, 9.10 – 9.55 
3.  Iris Lipovšek  Torek, 8.20 – 9.05 
4.  Nataša Klemenc Žgajnar  Sreda, 9. 10 – 9. 55 
5.  Katarina Prelog Čerič  Sreda, 9.10 – 9.55 
6.  Petra Jesenek Bračko  Petek, 8. 20 – 9.05 
7.  Mojca Krajnčič Rihtarič  Torek, 10.15 – 11.00 
8.  Tatjana Ramot  Sreda, 10.15 – 11.00 
9.  Matjaž Krump  Sreda 10.15 – 11:00 
10.  Darja Kolarič – Fir  Torek, 9.10 – 9.55 
11.  Renata Prosenjak Vrabl  Torek, 10.15 – 11.00 
12.  Tatjana Kovač  Ponedeljek, 11.00 – 11.45 
13.   Bojana Vehovec  Ponedeljek, 11.05 – 11.50 
14.   Darja Mordej  Torek,  11.05 – 11.50 
15.  Maja Leskovar  Ponedeljek, 10.15 – 11.00 
16.  Urška Klinc  Torek, 8.20 – 9.05 
17.  Mateja Klemenčič  Četrtek 11.05 – 11.50 
18.  Jelka Zadravec- Vreča  Ponedeljek 9.10- 9.50 
19.   Natalija Žist   Četrtek, 11.05 – 11.50   
20.  Helena Molek  Torek 8.20 – 9.05 
21.  Tatjana Berghaus  Sreda 10.15 – 11:00 
22.  Zvonko Veselič  Ponedeljek, 11.55 – 12.40 
23.  Simona Deučman  Petek, 9.10 – 9.55 
24.  Nastja Ferk  Torek, 9.10—9.55  
25.  Ksenija Sodja  Ponedeljek, 10. 15- 11.00 
26.  Katja Feguš  torek, 11. 55 – 12.40 
27.  Ana Kapš  Sreda, 7.30 – 8.15 
28.  Urška Oblak  Četrtek, 8.20 – 9.05 
29  Sanja Šemrov  Torek, 11.00 – 11. 45 
30.  Dušan Čerček  Ponedeljek, 9.10 – 9.55 
31.  Miha Fijauž  Sreda, 10.15 – 11.00 
32.  Jerica Puklavec Postružnik  Četrtek, 9.10 – 9. 55 
33.  Maja Gregorn  Četrtek, 10.15 – 11.00 
34.  Dušica Jeseničnik  Sreda, 10.15-11.00 
35.  Jovanka Hojnik  Torek, 12.00 – 12.45 
36.  Alenka Lin Vrbančič Simonič   Torek, 11.55 -12.40 
37.  Marjana Noč  Petek, 11.55 – 12-40 
38.  Daniel Jarc  Četrtek, 8.20 – 9.05 
39.  Maja Jakovac  Četrtek, 10.15 – 11.00 
40.  Tatjana Šerdoner  Sreda, 12.45 – 13.30 
41.  Marko Bračič  Četrtek, 8.20 – 9.05 
42.   Leja Praprotnik  Četrtek, 10.15—11.00 
43.  Janja Tomažič  Četrtek, 8.20 – 9.05 
44.  Anita Mihalič  Petek, 8.20 – 9.05 
45.  Aleš Koper  Četrtek, 11.05-11.50 
46.  Barbara Jelenko  Torek, 9.10-9.55 
47.  Jasna Gosak   Sreda, 11.05-11.50 
48.  Mihaela Dorner  Torek, 9.10–9.55 
49.  Mateja Ivankovič Bubić  Četrtek, 8.20 – 9.05 
50.  Lidija Šket Kamenšek  Torek, 6 uro, 11.55-12.40
51.  Sabina Kelc  Ponedeljek, 11.55 – 12.40 
52.   Jana Iršič  Četrtek, 11.55-12.40 
53.  Mira Golob  Torek 
54.   Sandra Kos  Sreda, 11.55—12.40 
55.  Nataša Junker  Sreda, 11.55—12.40 
56.  Simona Zagoranski  Pon  10.15 do 11.00 
57  Rosemarie Standeker  Torek 8.20 – 9.05 
58.  Zvezdana Ritonja  Sreda 11.05 – 11.50 
59.  Anja Špur  Petek 8.20 – 9.05 
60.   Tatjana Šerdoner  Sreda 12.45 – 13.30 
61.  Jana Zadravec  Petek, 8.20 – 9.05 

 

Dopoldanske pogovorne ure POŠ Košaki

Zaporedna številka  Ime Priimek  Dan, čas 
1.  Dragana Prepelič, računalništvo in vodja podružnice Torek, 11.30 – 12.15 
2.  Mateja Ivankovič Bubić  Sreda, 8.20 – 9.05 
3.  Natalija Žist  Ponedeljek, 8.00 – 8.45 
4.  Ana Breznik  Sreda, 9.10 – 9.55 
5.  Nika Vesenjak  Petek, 9.10 – 9.55 
6.  Ana Korošec  Sreda, 11.55 – 12.40 
7.  Vlasta Petrovič  Petek, 8.20 – 9.05 
8.  Pia Puklavec  Ponedeljek, 11.50 – 12.40 
9.  Anja Maček  Ponedeljek, 11.50 – 12.40 
10.  Nina Simonič  Ponedeljek, 11:50 – 12:40 
11.  Simona Eder  Četrtek, 9.10 – 9.55 
12.  Marko Bračič  Sreda, 8.20 – 9.05 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

Tudi v letošnjem šolskem letu lahko zaprosite za status, in sicer za status učenca perspektivnega športnika/mladega umetnika.

Vlogo in obrazce najdete na povezavi VLOGA.

Pravila  so dostopna na povezavi PRAVILA.

Vlogo oddate razredniku. Bodite pozorni na vse potrebne priloge in dokazila.

Za čimprejšnjo razrešitev vlog in s tem možnost uveljavljanja pravil prilagajanja šolskih obveznosti je najbolje, da vloge oddate do 23. 9. 2022. 
Vloge, oddane po tem datumu, se obravnavajo na rednih mesečnih pedagoških konferencah.  

 

V želji, da boste uspešno združevali športno ali umetniško udejstvovanje s šolo, vas lepo pozdravljamo!

Starši lahko do ocen svojega otroka dostopate brezplačno preko spletne eRedovalnice, ki je dosegljiva tukaj.

Tisti, ki ste eRedovalnico uporabljali že v prejšnjih letih, lahko uporabljate dostop, ki ga že imate, potrebno je le ponastaviti geslo.

Novi uporabniki eRedovalnice sledite navodilom, ki jih najdete pod to povezavo. Za odobritev dostopa do eRedovalnice potrebujete tudi izjavo za eRedovalnico.

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)

Brati pomeni početi podvige.
(Tone Pavček)
Majhna dejanja spreminjajo svet.
Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.
(Mahatma Gandhi)
Domišljija je pomembnejša od znanja.
(Albert Einstein)
Smeh je brezčasen, domišljija nima let in sanje so večne.
(Walt Disney)

Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
(Neil Gaiman)
Iz majhnih želodov zrastejo mogočni hrasti.
Dostopnost