KOLESARSKI IZPIT   5. razredu devetletne osnovne šole

V 10. starostnem letu učenec praviloma že zna predvidevati potek dogajanj, znanje povezovati s prakso ter ocenjevati pojave, kot so: hitrost, oddaljenost, reakcijski čas, zavorna pot, osvetljenost, vidnost, tehnična urejenost in posledice ravnanja v prometu.

Pot do kolesarske izkaznice:

 1. Teoretično usposabljanje (november- februar)
  Teoretično usposabljanje in preverjanje znanja s pomočjo priročnega učnega programa »S kolesom v šolo« v računalniški učilnici in samostojnih vaj na računalniku.
 2. Pridobitev nalepke VARNO KOLO (marec)
  Kolo, s katerim bodo učenci opravljali kolesarski izpit, mora biti tehnično brezhibno in varno.  Ne spreglejte, čelada je do 18. leta obvezna!
 3. Kolesarski poligon ( marec-april)
  Učenci preizkušajo svoje spretnosti vožnje s kolesom na poligonu, ki med drugim vključuje vožnjo z eno roko, slalom, vožnjo med stožci, vožnjo po ravni črti, naglo zaviranje, izogibanje preprekam ipd. Dokazati morajo, da dobro obvladujejo kolo, preden lahko pričnejo s kolesarjenjem na prometnih površinah.
 4. Usposabljanje za praktični izpit (april – maj)
  Učenci, ki opravijo kolesarski poligon, se vključijo v usposabljanje za vožnjo na prometnih površinah. V ta namen organiziramo skupine do 5 učencev, ki vozijo v koloni z učiteljico.
 5. Praktični izpit (maj)
  Praktični del izpita obsega vožnjo po prometni cesti pred komisijo in policistom.
 6. Kolesarska izkaznica (maj)
  Kolesarska izkaznica je javni dokument, ki otroku dokazuje, da je učenec uspešno opravil kolesarski izpit. Otroci se po Zakonu o varnosti cestnega prometa ne smejo voziti samostojno s kolesom v prometu do dopolnjenega 10. leta starosti, potem pa le, če so opravili kolesarski izpit. Kolesarsko izkaznico podpisuje šola, ki jamči za uspešnost opravljenega kolesarskega izpita, ter starši, ki odgovarjajo za varnost svojih otrok. Kadar učenec kolesari, mora imeti s seboj tudi kolesarsko izkaznico.

Po prejetju kolesarske izkaznice lahko učenec kolesari v prometu brez spremstva odraslih, seveda pa še ni sposoben obvladati prometno bolj zahtevnih in novih situacij. Zato je pomembno, da se starši otrok  tega zavedajo ter da otroka vsaj na začetku še večkrat spremljajo pri vožnji s kolesom.

Zapisnik za varno kolo:

Po tem šolskem okolišu se bomo pripravljali za cestno vožnjo in tudi opravljali kolesarski izpit.

Mentorica kolesarskega izpita:
Tatjana Berghaus

 

 

 

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)

Brati pomeni početi podvige.
(Tone Pavček)
Majhna dejanja spreminjajo svet.
Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.
(Mahatma Gandhi)
Domišljija je pomembnejša od znanja.
(Albert Einstein)
Smeh je brezčasen, domišljija nima let in sanje so večne.
(Walt Disney)

Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
(Neil Gaiman)
Iz majhnih želodov zrastejo mogočni hrasti.
Dostopnost