Bralna značka v šolskem letu 2023/2024

Začenja se 63. sezona branja!

Bralna značka je ena najbolj množičnih oblik prostovoljnih dejavnosti v šoli in izven nje. Je izvirna oblika  slovenskega vzgojno-izobraževalnega dela z mladimi bralci in nima primerjave v svetu. Vsako leto bere več kot 100 000 otrok v Sloveniji in zamejstvu. Njen simbol je Ostržek, ki spremlja branje od vrtca do zaključka osnovne šole.

 S KNJIGO V SVET

ČAS TRAJANJA BRALNEGA LETA: 2. oktober 2023 do 30. 4. 2023

Bralnih seznamov ni, z veseljem pa vam bomo učiteljice slovenščine in knjižničarka svetovale pri izbiri knjig.
ŠTEVILO POTREBNIH PREBRANIH KNJIG:

Do konca meseca aprila, ko se bralna značka konča, je potrebno prebrati :

  • 1. triada (1. – 3. razred) – 3 knjige
  • 2. triada (4. – 6. razred) – 4 knjige
  • 3. triada (7. – 9. razred) – 5 knjig

Učenci od 1. do 5. razreda se o prebranih knjigah pogovarjajo s svojimi razredničarkami in učitelji OPBUčenci 6., 7., 8. in 9. razredov predstavijo prebrane knjige svojim učiteljicam slovenščine.

Društvo bralna značka Slovenije  – ZPMS se že nekaj let trudi, da s pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in sponzorjev pripravi slikanico, s katero obdari prvošolce. Letos bo to knjiga Marka Kravosa z naslovom Hiša selivka.

Dosežek šestošolke na likovnem področju

Dosežek šestošolke na likovnem področju

V počastitev 70. obletnice ZPM Maribor je odbor Prežihove bralne značke razpisal likovni natečaj za izbiro likovne podlage ali celostne likovne in vsebinske rešitve priznanja za Prežihovo bralno značko.

 

                

 

 Med 265 likovnimi deli je komisija izbrala sedem predlogov oziroma izdelkov, ki bodo naslednja leta krasili priznanja.

 

                 

Med osmimi poslanimi izdelki učencev naše šole je bil izbran in nagrajen

likovni izdelek šestošolke Marie Möller. Slika, ki prikazuje knjižnico, bo v naslednjih letih krasila priznanje, ki ga bodo za BZ prejeli učenci sedmih razredov. 

 

   

Iskrene čestitke!      Iskrene čestitke!     Iskrene čestitke!

 

 

Mentorica Janja Tomažič

Bralna značka v šolskem letu 2022/2023

Začenja se 62. sezona branja!

Bralna značka je ena najbolj množičnih oblik prostovoljnih dejavnosti v šoli in izven nje. Je izvirna oblika  slovenskega vzgojno-izobraževalnega dela z mladimi bralci in nima primerjave v svetu. Vsako leto bere več kot 100 000 otrok v Sloveniji in zamejstvu. Njen simbol je Ostržek, ki spremlja branje od vrtca do zaključka osnovne šole.

 

S KNJIGO V SVET

ČAS TRAJANJA BRALNEGA LETA

 17. SEPTEMBER 2022                                                                                   30. APRIL 2023

 17. septembra obeležujemo rojstvo in smrt pisatelja Franceta Bevka, ki je zapisal:

»Dobro knjigo je treba večkrat vzeti v roke. Vsakikrat se bralcu odkrijejo lepote in resnice.
Branje nam odkriva življenje in svet, nam bogati srce in znanje. To je važno, zakaj brez
bogastva srca ni mirnega sožitja med ljudmi in brez znanja ni mogoč napredek, po katerem
strmimo. Dobra knjiga je zlata knjiga.«

Bralnih seznamov ni, z veseljem pa vam bom svetovala pri izbiri knjig.
ŠTEVILO POTREBNIH PREBRANIH KNJIG:

Do konca meseca aprila, ko se bralna značka konča, je potrebno prebrati :

  • 1. triada (1. – 3. razred) – 3 knjige
  • 2. triada (4. – 6. razred) – 4 knjige
  • 3. triada (7. – 9. razred) – 5 knjig

Učenci od 1. do 5. razreda se o prebranih knjigah pogovarjajo s svojimi razredničarkami in učitelji OPB. Učenci 6., 7., 8. in 9. razredov predstavijo prebrane knjige knjižničarki v šolski knjižnici ob predhodnem dogovoru. Prav tako lahko predstavitev prebrane knjige pošljete po elektronski pošti: helenam@osfrsmb.si

Društvo bralna značka Slovenije  – ZPMS se že nekaj let trudi, da s pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in sponzorjev pripravi slikanico, s katero obdari prvošolce. Letos bo to knjiga

Ide Mlakar Črnič Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib.

Učenci jo bodo dobili 19. septembra 2022, ob uradnem začetku nove sezone branja.
Ob koncu šolskega leta so učenci za svojo vztrajnost in prizadevnost nagrajeni s srečanji s pisatelji, knjigami in priznanji, za devetletno vztrajnost pa še s posebno knjigo.

Bralna značka se trudi uresničiti geslo Dobro brati in ljubiti brati ali z besedami pesnika Toneta Pavčka: «Če ne bomo brali, nas bo pobralo!«

 

Branje je pot do uspeha

V okviru izbirnega predmeta Filmska vzgoja je učenec 7. b Matic Vaš ustvaril promocijski film o šolski knjižnici, ki ga je poimenoval Branje je ključ do srca. Tako je Matic pokazal svoj talent in veliko mero ustvarjalnosti na področju filmske umetnosti.
Iskrene čestitke.

Bralna značka v šolskem letu 2021/2022

Začenja se 61. sezona branja!

Bralna značka je ena najbolj množičnih oblik prostovoljnih dejavnosti v šoli in izven nje. Je izvirna oblika  slovenskega vzgojno-izobraževalnega dela z mladimi bralci in nima primerjave v svetu. Vsako leto bere več kot 100 000 otrok v Sloveniji in zamejstvu. Njen simbol je Ostržek, ki spremlja branje od vrtca do zaključka osnovne šole.

  

                                     S KNJIGO V SVET

ČAS TRAJANJA BRALNEGA LETA                                      

17. SEPTEMBER 2021                                                                                                      30. APRIL 2022

Bralnih seznamov ni, z veseljem pa vam bom svetovala pri izbiri knjig.

POTREBNO ŠTEVILO PREBRANIH KNJIG:

Do konca meseca aprila, ko se bralna značka konča, je potrebno prebrati :

  • 1. triada (1. – 3. razred) – 3 knjige
  • 2. triada (4. – 6. razred) – 4 knjige
  • 3. triada (7. – 9. razred) – 5 knjig

Učenci od 1. do 5. razreda se o prebranih knjigah pogovarjajo s svojimi razredničarkami in učitelji OPB.

Učenci 6., 7., 8. in 9. razredov predstavijo prebrane knjige knjižničarki v šolski knjižnici ob predhodnem dogovoru. Prav tako lahko predstavitev prebrane knjige pošljete po elektronski pošti: helenam@osfrsmb.si

Društvo bralna značka Slovenije  – ZPMS se že nekaj let trudi, da s pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in sponzorjev pripravi slikanico, s katero obdari prvošolce. Letos bo to knjiga zamejskega avtorja Miroslava Košute  in ilustratorke Suzi Bricelj Ponikalnice : uganke z rimo in soljo.

Učenci jo bodo dobili 17. septembra 2021, ob uradnem začetku nove sezone branja.
Ob koncu šolskega leta so učenci za svojo vztrajnost in prizadevnost nagrajeni s srečanji s pisatelji, knjigami in priznanji, za devetletno vztrajnost pa še s posebno knjigo.

Bralna značka se trudi uresničiti geslo Dobro brati in ljubiti brati ali z besedami pesnika Toneta Pavčka: «Če ne bomo brali, nas bo pobralo!«

Dostopnost