Projekt se je začel leta 2013, ko je EU READ razglasila evropsko leto glasnega branja. Takrat sta sodelovali dve šoli, 2023/24 pa je sodelovalo kar 154 šol. Nosilca projekta sta Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in Hrvatsko knjižničarsko društvo. Projekt so verificirali Ministrstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje in Zavod za šolstvo. Častna pokrovitelja sta obe veleposlaništvi.Avtorici projekta sta Mirjam Dolinar Klavž in Mirjana Čabaković. Zdaj projekt vodita Mirjana Čabaković in Leonida Babić.

Cilji projekta so:

  • spodbujanje branja, tudi branja na glas,
  • motiviranje učencev za vsakodnevno branje,
  • spodbujanje uporabe IKT,
  • razvijanje različnih vrst pismenosti, kritičnega mišljenja, bralnih veščin,
  • promoviranje slovenske kulture, zlasti književnosti, zunaj naših meja,
  • spoznavanje hrvaške mladinske književnosti, jezika in kulture,
  • razvijanje raziskovalnega dela, veščin javnega nastopanja in vseživljenjskega učenja.

Knjižničarka Helena Molek mi je na začetku šolskega leta poslala povabilo za sodelovanje v projektu. Po prijavi sta knjižničarka Adrijana Hatadi in učiteljica Vesna Lončar, ki je obiskovala našo šolo, navezali stike z mano. Dogovorile smo se za sodelovanje in srečanje v Mariboru med jesenskimi počitnicami. Tako je naša partnerska šola postala OŠ Braća Radić Koprivnica. Dogovorili smo se , da bomo z učenci na naši šoli brali knjigo Zvonimirja Baloga Jaz osel, hrvaški prijatelji pa Maco papučarico Ele Peroci. Učenci 3. c so knjigo Jaz osel pridno odnašali domov, jo prebirali in poročali o prebranem v jutranjem krogu. K nekaterim učencem je odpotovala tudi trikrat. Pri Kulturnem dnevniku smo se srečali s senčnimi lutkami. Učenci so se odločili, da bomo z njimi zaigrali zgodbo Kako je avto dobil ime?. Izdelovali smo lutke, se pogovarjali o igri, sceni, prireditvi za hrvaške otroke, darilih zanje in pripravljali druženje z njimi.

Napočil je velik trenutek. 10. 5. 2024 so prišli v goste učenci 2. c (19 učencev), ki so jih spremljali Adrijana Hatadi, Vesna Lončar in ravnatelj Krešo Grgac. Pričakali smo jih, jim razkazali našo šolo, povabili na ogled igre Muca z občutljivimi tačkami naše dramske skupine.V razredu je najprej Adrijana Hatadi predstavila, kako so izvedli letošnji projekt. Zaigrali so Muco papučarico, nato je ena učenka duhovito pripovedovala še celotno pravljico. Bili so čudoviti.Mi smo jim najprej zaigrali s senčnimi lutkami zgodbo Kako je avto dobil ime?. Učenci so zaigrali na kitaro in harmoniko, zapeli smo pesem Dobro jutro sonce in zaplesali slovenski ljudski ples Ob bistrem potoku je mlin. Na koncu smo še povabili hrvaške učence, da so zaplesali z nami. Predstavili smo znamenitosti Koprivnice in Maribora. Učenka je najstarejšo vinsko trto na Lentu predstavila v hrvaškem jeziku.

Izmenjali smo si darila. Po kosilu smo odšli na Piramido. Po ogledu mesta Maribora s ptičje perspektive so se učenci 3. c pred šolo poslovili od hrvaških prijateljev. Naši gostje iz Koprivnice pa so nadaljevali z raziskovanjem mestnega jedra. Dan smo zaključili polni novih doživetij, spoznanj in stkanih novih prijateljstev. Dogovorili smo se, da jih mi v septembru obiščemo v Koprivnici. Slike druženja so objavljene na Facebooku strani: https://www.facebook.com/photo/?fbid=964430235376827&set=pcb.964431208710063                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          Mentorica projekta: Nataša Junker

Dostopnost