POMEMBNI DATUMI ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE

Znani so datumi glede izvedbe vpisa v 1. letnik. Objavljeni so tudi na oglasni deski in v spletni učilnici, starši in učenci pa boste natančneje z njimi seznanjeni znotraj aktivnosti tehniškega dne in roditeljskega sestanka.

→ januar 2022 Razpis za vpis v SŠ
11. 2. in 12. 2. 2022 Informativni dnevi v SŠ
→ 2. 3. 2022 Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, spretnosti, posredovanje dokazil za športne oddelke …
od 11. do 21. 3. 2022 Preverjanje posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija
→ 4. 4. 2022 Oddaja prijav za vpis
8. 4. 2022 Javna objava številčnega stanja prijav – internet
17. 04. Javna objava sprememb obsega vpisa
→ 25. 4. 2022 Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
→ 26. 4. 2022 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa
à 27. 5. 2022 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (s strani srednjih šol)
16. do 21. 6. 2022 do 14h Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani
21. 6. 2022 do 15 h Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev z možnostmi za 2. krog

21. 6. 2022 do 16 h

 

Objava spodnjih mej

1. kroga

24. 6. 2022 do 15h

Prijava kandidatov za

2. krog izbirnega postopka

30. 6. 2022 do 15h Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
1. 7. 2022 do 15h Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
4. 7. 2022 Objava še prostih mest za vpis
… In vpis na ta prosta mesta do 31. 8. 2022

Dostopnost