Stanje prijav vpisa v srednje šole

Spoštovani, 

srednje šole so na svojih spletnih straneh že objavljale stanje prijav, lahko pa spremljate tudi spletno stran Ministrstva za izobraževanje in vzgojo.  

Svetujem vam, da hitro pobrskate po spletnih straneh in razberete vaše možnosti vpisa na želeno srednjo šolo (glede na število točk 7. in 8. razreda).

Možnost prenosa prijave imate učenci do 24. 4. 2023 (do 14.00).

Za kakršnokoli informacijo lahko poiščete Matejo Ivankovič Bubić (matejai@osfrsmb.si, 02 250 43 06).

Srečno!

Izpolnjevanje prijavnic za vpis v srednjo šolo in POMEMBNE informacije o morebitnem prenosu prijave na drugo srednjo šolo

Spoštovani devetošolci in njihovi starši!

Kljub sodelovanju z učenci želim spomniti, da smo dogovorjeni, da na šoli v tednu med 13. in 17. 3. 2023 izpolnjujemo prijavnice. Učenci bodo prijavnico odnesli domov, da se oba starša podpišeta in jo  vrnili nazaj na šolo, šolski svetovalni delavki, Mateji Ivankovič Bubić. Iz šole jih bomo posredovali na srednje šole do 31. 3. 2023 (rok prijave je do 3. 4. 2023).

Po tem datumu bomo z učenci spremljali objave Ministrstva za izobraževanje in vzgojo ter spletne strani srednjih šol. Če bo učenec prijavo želel prenesti v drugi program ali drugo srednjo šolo je postopek sledeči:

PAZITE, prenosi so mogoče najkasneje do 24. 4. 2023, do 14.00. Držim pesti, da bo teh prenosov čim manj…

Mateja Ivankovič Bubić, šolska svetovalna delavka (02 250 43 06, matejai@osfrsmb.si)

 

 

Razpis za vpis v srednje šole

Spoštovani, 

izšel je razpis za vpis v srednje šole, v katerem so razpisani programi srednjih šol. 

V Mariboru je razpisan novi program Ekonomska gimnazija – športni program, drugih bistvenih sprememb ni. 

Učenci 9. razreda imajo v petek, 17. 2. in v soboto, 18. 2., informativni dan. V drugi polovici marca bodo v šoli izpolnili prijavnice ter jih iz šole posredujemo na srednje šole. Nato pa sledi budno spremljanje števila prijavljenih učencev v določene programe in morebitne omejitve vpisa ter morda tudi prenašanje dokumentacije.

Srečno!

Športni program ekonomske gimnazije v Mariboru

Spoštovani,

čeprav Razpis za vpis v srednje šole še ni izšel (16. 1. 2023) smo iz Srednje ekonomske šole in gimnazije prejeli obvestilo, da imajo novi program, in sicer EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI PROGRAM.

V kolikor učenca ta program zanima je potrebno ustrezno dokumentacijo na srednjo šolo oddati do 2. 3. 2023.

“Izpolnjevanje športnih pogojev

Učenci, ki se bodo prijavili v športne oddelke izobraževalnih programov, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Šoli, ki izvaja tovrstne programe pa morajo predložiti naslednja dokazila:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
  • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje
    • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
    • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Dokazila kandidat predloži šoli v roku, določenem z rokovnikom. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov predloži dokazila po izteku tega roka, vendar najkasneje osem dni pred začetkom roka za ugotavljanje izpolnjevanja športnih pogojev, določenega z rokovnikom oziroma razpisom.”

Dan odprtih vrat – Prva gimnazija in Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Spoštovani,

na šoli omogočamo učencem, da se pred informativnim dnevom udeležijo dejavnosti, ki jih zanje ponujajo srednje šole. Spremstva ne organiziramo, opravičimo pa izostanek od pouka, v kolikor učenec nima neodložljivih šolskih obveznosti (ocenjevanja znanja) in odda podpisano izjavo (soglasje) staršev.

17. 1. 2023 (med 10.00 in 14.15) bo Dan odprtih učnih ur organizirala Prva gimnazija Maribor.

24. 1. 2023 (med 9.00 in 12.45) bo Dan odprtih vrat na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor.

Učenci pridobijo več informacij pri svetovalni delavki Mateji Ivankovič Bubić

 

KARIERNI SEJEM, 15. 11. 2022 – Vesolje priložnosti

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši,

letos se KARIERNI SEJEM vrača v Športno dvorano “Lukna”. Potekal bo 15. 11. 2022 med 8. in 18. uro. Na njem se bodo predstavile srednje šole, delodajalci in mladinske organizacije. Interesirani učenci vabljeni, da se ga udeležite v popoldanskem času v spremstvu staršev. Na šoli bomo namreč karierni orientaciji namenili tehniška dneva tako za devetošolce (8. 11. 2022) in osmošolce (16. 11. 2022), kjer boste učenci aktivni pri spoznavanju poklicev, srednjih šol, postopka vpisa in sami sebe, prav na dan kariernega sejma pa je organizirano tudi šolsko tekmovanje iz znanja geografije.

Tako aktivnosti tehniških dni, tudi obisk kariernega sejma, vam bo, dragi učenci, v veliko pomoč pri odločanju za posamezen srednješolski program. Morda na kariernem sejmu najdete še odgovore na katero izmed vaših vprašanj. Starši vabljeni tudi, da se ob 16. uri udeležite predavanja ge. Lee in g. Alberta Mrgoleta na temo Ali je odločitev za srednjo šolo prepuščena otroku?

 

 

Dostopnost