TO SMO MI, ŠPORTNI ROZMANI! 23.9.2022 ATLETIKA-EKIPNO PRVENSTVO

TO SMO MI, ŠPORTNI ROZMANI! 23.9.2022 ATLETIKA-EKIPNO PRVENSTVO

V petek, 23.9.2022 je na slovenski dan športa v popoldanskem času potekalo ekipno področno tekmovanje iz atletike na atletskem stadionu Poljane Maribor.

Našo šolo je zastopalo preko 30 učencev in učenk, ki so tekmovali v 8 različnih disciplinah (met vortexa, skok v daljino z odrivne cone, skok v višino, suvanje krogle, tek na 60m, tek na 300m, tek na 1000m in štafeta 4x100m).

Učenke so ekipno dosegle 2. mesto!

Mia Vaner, Alja Ajdišek, Maša Bauman, Neila Kenjar, Lili Žavcer, Lili Doplihar, Alisa Ribo, Larisa Trašić, Nika Horvat Menih, Taja Kačič, Zara Pipan, Lana Mandl, Naja Terglav in Zoja Drobnak.

Učenci so ekipno dosegli 5. mesto!

Vid Zemljič, Marko Kenjalo, Julij Vodan Jecelj, Žiga Babič, Nik Vernik Brlič, Anej Šoba, Idin Muratović, Matic Vrabič, Amadej Bombek, Filip Valcl, Maj Čretnik, Miha Metličar, Ahmed Avduli, Žiga Mlekuž, Tine Mlekuž, Miha Metličar, Jun Rataj, Tilen Zupančič, Luka Zidarič in Ajdin Bečirović.

Iskrene čestitke vsem nastopajočim za ekipni dosežek, hvala vsem za vložen trud in za pripravljenost zastopanja naše šole.

 

Šolski Prešernov literarni natečaj 2023

Tema: Sonce mojega življenja

Rok za oddajo prispevkov: 16. januar 2023

Kam oddati prispevke: v knjižnico na matični ali podružnični šoli

Kako oddati prispevke: napisano ali natipkano besedilo z zapisano šifro in spremnim lističem z zahtevanimi informacijami (ime in priimek, razred, šifra besedila)

Nagrade in priznanja: do 10 priznanj in do 3 knjižne nagrade za eno triletje

Objava dobitnikov priznanj in nagrad: ob Prešernovem dnevu na šolski spletni strani in na prireditvi

O čem pisati (pojasnilo in ideje): V enem dnevu se Zemlja zavrti okoli svoje osi, v enem letu pa opravi pot okoli Sonca. A vselej niso bili tega mnenja. Menili so, da se nebesna telesa vrtijo okoli Zemlje. Prvi, ki je dokazal, da se Zemlja in drugi planeti vrtijo okoli Sonca, je bil Nikolaj Kopernik (1473–1543) iz tedanje Prusije. Sonce je središče in Kopernik je utemeljitelj heliocentričnega sistema. Leta 2023 bodo ponekod proslavili 550-letnico njegovega rojstva.

Ljudje imamo nekoga ali nekaj, ki/kar predstavlja središče naših življenj. In kot Sonce oddaja toploto, je središče našega življenja to ali ta, kar/ki nas navdaja s prijetnimi občutki. Morda je to oseba, žival, prostor, misel ali kaj drugega.

V različnih oblikah, pesemski, dramski ali prozni, pišite o svojih ‘soncih’.

(Razpis je pripravila slovenistka Mihaela Dorner.)

 

 

Načrt karierne orientacije v šolskem letu 22/23

Karierno usmerjanje na OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor sledi naslednjim ciljem:

  • učenci se seznanijo s slovenskim izobraževalnim sistemom,
  • učenci spoznajo različne poklice,
  • učenci spoznajo srednje šole in programe v Mariboru in okolici, v primeru interesa tudi širše,
  • učencu spoznajo načine štipendiranja,
  • učenci se odločajo za vpis na srednjo šolo po svojih sposobnostih,
  • učencem pomagamo pri odločitvi za vpis v srednjo šolo na podlagi sposobnosti in znanj, ki jih posedujejo,
  • učencem svetujemo že pri izbiri izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki bi lahko bile povezane z bodočim poklicem,
  • o vsem obveščamo tudi starše učencev.

Krepimo zavedanje, da karierna orientacija ni zgolj vpis v srednjo šolo, temveč tudi procesi pred tem z namenom načrtovanja, informiranja, spoznavanja sebe.

Karierna orientacija na šoli poteka v skladu z naslednjim načrtom:

ČAS NAZIV UČENCI/ STARŠI
VSE LETO Kratke aktivnosti na temo karierne orientacije Učenci od 1. do 9. razreda
VSE LETO Aktivnosti pri urah pouka po učnem načrtu na temo karierne orientacije Učenci od 1. do 9. razreda
VSE LETO Posredovanje informacij sproti Učenci 9. razreda
OKTOBER, NOVEMBER Razgovori z učenci Učenci 9. razreda

OKTOBER

 

Tehniški dan: Karierna orientacija Učenci 9. razreda
OKTOBER Tehniški dan: Karierna orientacija Učenci 8. razreda

NOVEMBER

8. 11. 2022

Roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda Starši in učenci 9. razreda

NOVEMBER

 

Obisk kariernega sejma (v primeru, da bo organiziran) Učenci 9. razreda s starši
DECEMBER Naravoslovni dan: karierna orientacija (v povezavi s prvo pomočjo) Učenci 9. razreda
JANUAR Izid Razpisa za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2023/24  
FEBRUAR Informativni dnevi na srednjih šolah 17. in 18. februar 2023  
FEBRUAR/ MAREC/ APRIL Tehniški dan: Karierna orientacija (v povezavi s TIT in prvo pomočjo) Učenci 7. razreda
MAREC Posredovanje obrazcev, vlog, dokazil za izpolnjevanje posebnih pogojev (vpis v športni oddelek, preizkusi posebne nadarjenosti …) Učenci 9. razreda s starši
MAREC Izpolnjevanje prijav za vpis v srednjo šolo Učenci 9. razreda
APRIL Posredovanje prijav za vpis v srednjo šolo  

APRIL

11. 4. 2023

 

Roditeljski sestanek za starše učencev 8. razreda Starši in učenci 8. razreda
MAJ Spremljanje stanja prijav in morebitni prenosi prijav Učenci 9. razreda
MAJ Naravoslovni dan: Karierna orientacija (v povezavi z naravoslovno temo) Učenci 6. razreda
JUNIJ Vpisi v srednješolske programe na srednjih šolah  

Natančni datumi bodo znani ob objavi rokovnika za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2023/24. O njih bodo učenci 9. razreda in njihovi starši obveščeni takoj, ko bo objavljen. Informacije sproti posodabljamo tudi na oglasni tabli v I. nadstropju (pred NAR učilnico) in na šolski spletni strani. Ažurno je posodobljena tudi spletna učilnica KARIERNA ORIENTACIJA.

Karierno orientacijo načrtuje in vodi šolska svetovalna delavka Urška Oblak.

Vir: https://www.finance.si/8811388/Delaj-trdo-ne-isci-bliznjic-upostevaj-sodelavce-in-spoznaj-trg 

Športni dan: SLOVENSKI DAN ŠPORTA – ROZMANOV POHOD

V petek, 23. 9. 2022, bomo izvedli ŠPORTNI DAN: SLOVENSKI DAN ŠPORTA – ROZMANOV POHOD.

Zaradi zdravstvenih razmer – porasta okužb s SARS- CoV-2 bo športni dan organiziran le za učence šole in ne kot medgeneracijski pohod.

Učenci 1. in 2. razreda se zberejo v svojih učilnicah ob 8.20.

Vsi učenci od 3. do 9. razreda se s spremljevalci zberejo na šolskem športnem igrišču ob 8.20, od koder se bomo odpravili na različne lokacije pohodov. 

Učenci podružnične šole od 1. do 4. razreda se zberete ob 8.20 na podružnični šoli.

Učenci ta dan prejmejo malico pri učiteljih spremljevalcih. Kosilo ta dan v šoli je organizirano. Prav tako tudi popoldanska malica za učence v OPB.

Za športni dan je potrebna primerna športna oprema – oblačila in obutev glede na vreme. V primeru dežja se športni dan prestavi.

 

 

Mladi za napredek Maribora 2023

Drage učenke, dragi učenci,

vsako leto učenci raziskovalci skupaj z mentorji pripravljate raziskovalne naloge in inovacijske predloge v sklopu projekta Mladi za napredek Maribora. Tudi letošnje leto bomo raziskovali, anketirali, opazovali, beležili, šteli.

Vabim vas k sodelovanju v sklopu MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2023.

Kot že napovedano se v ponedeljek, 19. 9. 2022, ob 13.00 v učilnici za BIO dobimo, da prevetrimo osnove projekta in se dogovorimo za sodelovanje za naprej. 

V kolikor se uvodnega sestanka za raziskovalce ne morete udeležiti, se dogovorimo tudi individualno.

Pomembni datumi v sklopu projekta:

14. oktober 2022 je ROK ZA ODDAJO PRIJAV.

17. februar 2023 JE ROK ZA ODDAJO NALOG.

JAVNE PREDSTAVITVE bodo potekale med 8. in 18. marcem 2023.

Lep raziskovalen pozdrav

Urška Oblak, koordinatorica raziskovalne dejavnosti

Dostopnost