Spoštovani,

na šoli omogočamo učencem, da se pred informativnim dnevom udeležijo dejavnosti, ki jih zanje ponujajo srednje šole. Spremstva ne organiziramo, opravičimo pa izostanek od pouka, v kolikor učenec nima neodložljivih šolskih obveznosti (ocenjevanja znanja) in odda podpisano izjavo (soglasje) staršev.

17. 1. 2023 (med 10.00 in 14.15) bo Dan odprtih učnih ur organizirala Prva gimnazija Maribor.

24. 1. 2023 (med 9.00 in 12.45) bo Dan odprtih vrat na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor.

Učenci pridobijo več informacij pri svetovalni delavki Mateji Ivankovič Bubić

 

Dostopnost