Šola matične šole Franca Rozmana-Staneta Maribor, podružnica Košaki leži pod Piramido, v dolini pod obronki gozda,  Naš moto je, da smo odprti, prijazni, pravični, prijateljski in strpni do drugih. Spodbujamo vseživljenjsko učenje. Poslužujemo se sodobne tehnologije, ki jo vključujemo v pouk. Naši učitelji aplicirajo sodobne pristope v svoje pedagoško delo. Kar se kaže v tem, da podpiramo močna področja otrok in smo odprti za inovativne ideje.

Sodelujemo s Pedagoško fakulteto v Mariboru. Študentje prihajajo k našim učiteljem na konzultacije in nato izpeljejo svoje vzorne nastope za študijske potrebe. Zelo dobro tudi sodelujemo z Zavodom za šolstvo. Naši učitelji realizirajo hospitacijske nastope za zunanje strokovne sodelavce iz Zavoda za šolstvo ter za ravnatelje in učitelje drugih podružničnih šol.

Pred našo šolo je veliko šolsko igrišče, na katerem je velikokrat zelo pestro. Naša majhnost pa omogoča manjše oddelke, ki zagotavljajo individualiziran pristop. Privoščimo si tudi vključevanje konkretnega materiala. Spodbujamo socializacijo, zato naši učenci del jutranjega varstva, odmore in del oddelka podaljšanega bivanja preživijo na igralih pred šolo. Pred vstopom v našo šolo imamo  učni vrt, ki naredi našo šolo še bolj pravljično in prijazno. Učenci rast rastlin spremljajo tako rekoč “od setve do žetve”. Raziskujemo  vrtne živali. Učenci se veliko izkustveno učijo, kar jim doprinese znanje za vse življenje.

Prepoznavni smo po tem, da poskušamo v naše prireditve vključiti vse učence naše šole, da pridobijo tudi to izkustvo. Otroci, starši in krajani cenijo naš trud in marljivost na raznih področjih – prireditve, delavnice, ekskurzije, sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami.

V zimskem času pa lahko izkusimo tudi sankanje na šolskem hribu za šolo. V poletnem času pa je tukaj pravi raj travnik, kjer izkustveno raziskujemo travniške živali in rastline.

Zgodovine POŠ Košaki

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.

(Fritz Perls)

Brati pomeni početi podvige.

(Tone Pavček)

Majhna dejanja spreminjajo svet.

Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.

(Mahatma Gandhi)

Domišljija je pomembnejša od znanja.

(Albert Einstein)

Smeh je brezčasen, domišljija nima let in sanje so večne.

(Walt Disney)

Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.

(Tone Pavček)

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.

(Neil Gaiman)

Iz majhnih želodov zrastejo mogočni hrasti.

Dostopnost