Karierna orientacija: Uporabne povezave

UPORABNE POVEZAVE

Spodaj se nahaja nekaj uporabnih povezav, ki so vam, učenci, in vašim staršem v pomoč pri spoznavanju sebe in srednješolskih programov.

PORTAL: MOJA IZBIRA

https://www.mojaizbira.si/

PORTAL: VŠEČKAM IN GREM

https://www.kariera-mladi.si/

PORTAL: VKO TOČKA – Vseživljenjska karierna orientacija

https://www.vkotocka.si/

JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

https://www.srips-rs.si/

 

Načrt karierne orientacije v šolskem letu 22/23

Karierno usmerjanje na OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor sledi naslednjim ciljem:

  • učenci se seznanijo s slovenskim izobraževalnim sistemom,
  • učenci spoznajo različne poklice,
  • učenci spoznajo srednje šole in programe v Mariboru in okolici, v primeru interesa tudi širše,
  • učencu spoznajo načine štipendiranja,
  • učenci se odločajo za vpis na srednjo šolo po svojih sposobnostih,
  • učencem pomagamo pri odločitvi za vpis v srednjo šolo na podlagi sposobnosti in znanj, ki jih posedujejo,
  • učencem svetujemo že pri izbiri izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki bi lahko bile povezane z bodočim poklicem,
  • o vsem obveščamo tudi starše učencev.

Krepimo zavedanje, da karierna orientacija ni zgolj vpis v srednjo šolo, temveč tudi procesi pred tem z namenom načrtovanja, informiranja, spoznavanja sebe.

Karierna orientacija na šoli poteka v skladu z naslednjim načrtom:

ČAS NAZIV UČENCI/ STARŠI
VSE LETO Kratke aktivnosti na temo karierne orientacije Učenci od 1. do 9. razreda
VSE LETO Aktivnosti pri urah pouka po učnem načrtu na temo karierne orientacije Učenci od 1. do 9. razreda
VSE LETO Posredovanje informacij sproti Učenci 9. razreda
OKTOBER, NOVEMBER Razgovori z učenci Učenci 9. razreda

OKTOBER

 

Tehniški dan: Karierna orientacija Učenci 9. razreda
OKTOBER Tehniški dan: Karierna orientacija Učenci 8. razreda

NOVEMBER

8. 11. 2022

Roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda Starši in učenci 9. razreda

NOVEMBER

 

Obisk kariernega sejma (v primeru, da bo organiziran) Učenci 9. razreda s starši
DECEMBER Naravoslovni dan: karierna orientacija (v povezavi s prvo pomočjo) Učenci 9. razreda
JANUAR Izid Razpisa za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2023/24  
FEBRUAR Informativni dnevi na srednjih šolah 17. in 18. februar 2023  
FEBRUAR/ MAREC/ APRIL Tehniški dan: Karierna orientacija (v povezavi s TIT in prvo pomočjo) Učenci 7. razreda
MAREC Posredovanje obrazcev, vlog, dokazil za izpolnjevanje posebnih pogojev (vpis v športni oddelek, preizkusi posebne nadarjenosti …) Učenci 9. razreda s starši
MAREC Izpolnjevanje prijav za vpis v srednjo šolo Učenci 9. razreda
APRIL Posredovanje prijav za vpis v srednjo šolo  

APRIL

11. 4. 2023

 

Roditeljski sestanek za starše učencev 8. razreda Starši in učenci 8. razreda
MAJ Spremljanje stanja prijav in morebitni prenosi prijav Učenci 9. razreda
MAJ Naravoslovni dan: Karierna orientacija (v povezavi z naravoslovno temo) Učenci 6. razreda
JUNIJ Vpisi v srednješolske programe na srednjih šolah  

Natančni datumi bodo znani ob objavi rokovnika za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2023/24. O njih bodo učenci 9. razreda in njihovi starši obveščeni takoj, ko bo objavljen. Informacije sproti posodabljamo tudi na oglasni tabli v I. nadstropju (pred NAR učilnico) in na šolski spletni strani. Ažurno je posodobljena tudi spletna učilnica KARIERNA ORIENTACIJA.

Karierno orientacijo načrtuje in vodi šolska svetovalna delavka Urška Oblak.

Vir: https://www.finance.si/8811388/Delaj-trdo-ne-isci-bliznjic-upostevaj-sodelavce-in-spoznaj-trg 

Stanje prijav za vpis v srednjo šolo 2022/23

Drage devetošolke, dragi devetošolci,

od petka naprej se dnevno posodabljajo števila prijavljenih kandidatov glede na srednješolske programe za vpis v 1. letnik srednje šole v šolsko leto 2022/23. Na spodnji povezavi pod PODRAVSKO REGIJO najdete vse šole naše bližine (pa tudi druge, bolj oddaljene). Dokument vsakodnevno posodabljajo.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

Poiščite ——– Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole

Prenosi prijav so mogoči do 25. 4. 2022 do 14. ure. V primeru vprašanj, želje po pogovoru ali potrebe po pomoči pri prenosu prijavnice, sem vam na voljo.

Lepo vas pozdravljam,

 

Urška Oblak, šolska svetovalna delavka

Oddane prijavnice za vpis v prvi letnik srednje šole in nadaljnji pomembni datumi

Drage devetošolke, dragi devetošolci, spoštovani starši,

glede na to da se jutri, v ponedeljek, 4. 4. 2022, izteče rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednje šole, vas obveščam, da so bile prijavnice že v sredo in četrtek (30 in 31. 3. 2022) po pošti odposlane na srednje šole. 

V petek, 8. 4. 2022, bo znano stanje prijav. Informacije bodo znane tako na spletni strani ministrstva MIZŠ (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/) in na spletnih straneh srednjih šol.

Prijavnico lahko do 25. 4. 2022 kandidati prenesete na drugo srednjo šolo oz. na drugi srednješolski program. Kot pretekli dve leti bo tudi letos postopek prenosa prijave potekal na daljavo. Pripenjam nekaj dokumentov:

Prenos prijave opravite učenci skupaj s starši, seveda pa sem vam svetovalna delavka na voljo za pogovor, pomoč pri odločanju in pri sami izvedbi prenosa.

Lepo vas pozdravljam

Urška Oblak, šolska svetovalna delavka

Informacije o ŠTIPENDIJAH

Drage devetošolke, dragi devetošolci, spoštovani starši,

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo pripravil spletno srečanje, ki bo v sredo, 16. 2. 2022, ob 16.30 in v četrtek, 10. 3. 2022, ob 17. uri, na katerem bodo predstavili štipendije (ZOISOVO, ZA DEFICITARNE POKLICE, AD FUTURA, ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU).

Dodali so še dva termina: 9. 3. 2022 ob 16.30 in 16. 3. 2022 ob 16.30.

Izvedeli boste, kje najdete informacije o štipendijah drugih ustanov in kje iskati razpise za kadrovske štipendije.

Na dogodek se je potrebno predhodno prijaviti, in sicer na povezavi: https://www.1ka.si/a/6b9bb525. Na podlagi prijave vam bo posredovana povezava do srečanja.

Lepo vas pozdravljam

 

Urška Oblak, šolska svetovalna delavka

 

Dostopnost