O projektu ILSP

Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta kot ena izmed dvanajstih partnerskih šol s šolskim timom sodeluje v projektu ILSP: Integrated Leadership in School Practice – integrirano vodenje v šolski praks.
Sodelovanje in delo v projektu je usmerjeno predvsem na vodenje za učenje in v sklopu tega je delo osredotočeno na: spodbujanje profesionalnega učenja učiteljev; na organizacijo pogojev za učenje o razvoju kurikula (oblikovanja učečih se skupnosti); na proces v katerem sodeluje šola kot skupnost in kjer usmerjene interakcije spodbujajo profesionalne odnose za izboljševanje učenja.

V projekt smo se vključili z namenom izboljšanja sodelovalne kulture medosebnih odnosov v strokovnih aktivih, v katerih želimo izboljšati komunikacijo in učinkovitost dela. Naš operativni načrt dela je torej usmerjen v podporo posameznemu strokovnemu delavcu in hkrati strokovnim aktivom, saj smo prepričani, da je to izhodišče vzpostavitve dobre klime v kolektivu.
V okviru vnašanja sprememb v naše delovno okolje smo načrtovali:

 1. vzpostavitev družabnega prostora oz. sprostitvenega kotička za strokovne delavce in strokovne aktive (možnost neformalnega druženja, povezovanja),
 2. vzpostavitev KNJIGOBEŽNICE – bralne police namenjene izmenjavi knjig;
 3. vzpostavitev table OPLEMENITIMO SE S POZITIVNIMI MISLIMI;
  4. vzpostavitev letnega programa dejavnosti za učitelje (gledališče, kino, bralni klub, delavnice),
  5. izvedba strokovnega izobraževanja dr. Nine Ane Jӓger: » S spoštovanjem do spoštovanja « za vse člane in vodje strokovnih aktivov,
  6. teambuilding za strokovne delavce z delavnico zabavna olimpiada nenavadnih preizkušenj s poudarkom na izražanju sodelovalne spretnosti (izvajalec: Zeleno pleme);
  7. strokovna ekskurzija za strokovne delavce: IDRIJA.

Vodja strokovne skupine je Nataša Veber in člani: Ana Kapš, Nastja Spasković, Marko Bračič in Katja Pregl.

Dostopnost