Karierna orientacija: Uporabne povezave

UPORABNE POVEZAVE

Spodaj se nahaja nekaj uporabnih povezav, ki so vam, učenci, in vašim staršem v pomoč pri spoznavanju sebe in srednješolskih programov.

PORTAL: MOJA IZBIRA

https://www.mojaizbira.si/

PORTAL: VŠEČKAM IN GREM

https://www.kariera-mladi.si/

PORTAL: VKO TOČKA – Vseživljenjska karierna orientacija

https://www.vkotocka.si/

JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

https://www.srips-rs.si/

 

Načrt karierne orientacije v šolskem letu 22/23

Karierno usmerjanje na OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor sledi naslednjim ciljem:

  • učenci se seznanijo s slovenskim izobraževalnim sistemom,
  • učenci spoznajo različne poklice,
  • učenci spoznajo srednje šole in programe v Mariboru in okolici, v primeru interesa tudi širše,
  • učencu spoznajo načine štipendiranja,
  • učenci se odločajo za vpis na srednjo šolo po svojih sposobnostih,
  • učencem pomagamo pri odločitvi za vpis v srednjo šolo na podlagi sposobnosti in znanj, ki jih posedujejo,
  • učencem svetujemo že pri izbiri izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki bi lahko bile povezane z bodočim poklicem,
  • o vsem obveščamo tudi starše učencev.

Krepimo zavedanje, da karierna orientacija ni zgolj vpis v srednjo šolo, temveč tudi procesi pred tem z namenom načrtovanja, informiranja, spoznavanja sebe.

Karierna orientacija na šoli poteka v skladu z naslednjim načrtom:

ČAS NAZIV UČENCI/ STARŠI
VSE LETO Kratke aktivnosti na temo karierne orientacije Učenci od 1. do 9. razreda
VSE LETO Aktivnosti pri urah pouka po učnem načrtu na temo karierne orientacije Učenci od 1. do 9. razreda
VSE LETO Posredovanje informacij sproti Učenci 9. razreda
OKTOBER, NOVEMBER Razgovori z učenci Učenci 9. razreda

OKTOBER

 

Tehniški dan: Karierna orientacija Učenci 9. razreda
OKTOBER Tehniški dan: Karierna orientacija Učenci 8. razreda

NOVEMBER

8. 11. 2022

Roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda Starši in učenci 9. razreda

NOVEMBER

 

Obisk kariernega sejma (v primeru, da bo organiziran) Učenci 9. razreda s starši
DECEMBER Naravoslovni dan: karierna orientacija (v povezavi s prvo pomočjo) Učenci 9. razreda
JANUAR Izid Razpisa za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2023/24  
FEBRUAR Informativni dnevi na srednjih šolah 17. in 18. februar 2023  
FEBRUAR/ MAREC/ APRIL Tehniški dan: Karierna orientacija (v povezavi s TIT in prvo pomočjo) Učenci 7. razreda
MAREC Posredovanje obrazcev, vlog, dokazil za izpolnjevanje posebnih pogojev (vpis v športni oddelek, preizkusi posebne nadarjenosti …) Učenci 9. razreda s starši
MAREC Izpolnjevanje prijav za vpis v srednjo šolo Učenci 9. razreda
APRIL Posredovanje prijav za vpis v srednjo šolo  

APRIL

11. 4. 2023

 

Roditeljski sestanek za starše učencev 8. razreda Starši in učenci 8. razreda
MAJ Spremljanje stanja prijav in morebitni prenosi prijav Učenci 9. razreda
MAJ Naravoslovni dan: Karierna orientacija (v povezavi z naravoslovno temo) Učenci 6. razreda
JUNIJ Vpisi v srednješolske programe na srednjih šolah  

Natančni datumi bodo znani ob objavi rokovnika za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2023/24. O njih bodo učenci 9. razreda in njihovi starši obveščeni takoj, ko bo objavljen. Informacije sproti posodabljamo tudi na oglasni tabli v I. nadstropju (pred NAR učilnico) in na šolski spletni strani. Ažurno je posodobljena tudi spletna učilnica KARIERNA ORIENTACIJA.

Karierno orientacijo načrtuje in vodi šolska svetovalna delavka Urška Oblak.

Vir: https://www.finance.si/8811388/Delaj-trdo-ne-isci-bliznjic-upostevaj-sodelavce-in-spoznaj-trg 

Športni dan: SLOVENSKI DAN ŠPORTA – ROZMANOV POHOD

V petek, 23. 9. 2022, bomo izvedli ŠPORTNI DAN: SLOVENSKI DAN ŠPORTA – ROZMANOV POHOD.

Zaradi zdravstvenih razmer – porasta okužb s SARS- CoV-2 bo športni dan organiziran le za učence šole in ne kot medgeneracijski pohod.

Učenci 1. in 2. razreda se zberejo v svojih učilnicah ob 8.20.

Vsi učenci od 3. do 9. razreda se s spremljevalci zberejo na šolskem športnem igrišču ob 8.20, od koder se bomo odpravili na različne lokacije pohodov. 

Učenci podružnične šole od 1. do 4. razreda se zberete ob 8.20 na podružnični šoli.

Učenci ta dan prejmejo malico pri učiteljih spremljevalcih. Kosilo ta dan v šoli je organizirano. Prav tako tudi popoldanska malica za učence v OPB.

Za športni dan je potrebna primerna športna oprema – oblačila in obutev glede na vreme. V primeru dežja se športni dan prestavi.

 

 

Mladi za napredek Maribora 2023

Drage učenke, dragi učenci,

vsako leto učenci raziskovalci skupaj z mentorji pripravljate raziskovalne naloge in inovacijske predloge v sklopu projekta Mladi za napredek Maribora. Tudi letošnje leto bomo raziskovali, anketirali, opazovali, beležili, šteli.

Vabim vas k sodelovanju v sklopu MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2023.

Kot že napovedano se v ponedeljek, 19. 9. 2022, ob 13.00 v učilnici za BIO dobimo, da prevetrimo osnove projekta in se dogovorimo za sodelovanje za naprej. 

V kolikor se uvodnega sestanka za raziskovalce ne morete udeležiti, se dogovorimo tudi individualno.

Pomembni datumi v sklopu projekta:

14. oktober 2022 je ROK ZA ODDAJO PRIJAV.

17. februar 2023 JE ROK ZA ODDAJO NALOG.

JAVNE PREDSTAVITVE bodo potekale med 8. in 18. marcem 2023.

Lep raziskovalen pozdrav

Urška Oblak, koordinatorica raziskovalne dejavnosti

Dostopnost