Uvodni roditeljski sestanek

Spoštovani starši!

Vljudno vabljeni k uvodnemu roditeljskemu sestanku, katerega začetni del bo skupni (v šolski telovadnici), nato pa se bo nadaljeval z razredničarkami, v matičnih učilnicah oddelka. 

  • v torek, 6. 9. 2022, ob 17.00, starši učencev od 1. do vključno 5. razreda,
  • v torek, 6. 9. 2022, ob 18.00, starši učencev od 6. do 9. razreda,
  • v sredo, 7. 9. 2022, ob 17.00, starši učencev podružnične šole (v prostorih POŠ Košaki).

Vse dobro!

Prvi šolski dan

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!!

Prvi šolski dan, v četrtek, 1. 9. 2022, učence OŠ Franca Rozmana – Staneta vljudno vabimo v šolske prostore po spodaj zapisanem razporedu:

Razred Ura Prostor
1. razred matične/podružnične šole 9.00 Šolsko igrišče matične/podružnične šole
2. razred – 4. razred matične šole 8.20

Matične učilnice na matični šoli:

– 2. razred pritličje stari del,

– 3. razred pritličje novi del,

– 4. razred prvo nadstropje novi del).

2. razred – 4. razred podružnične šole 8.20

Matične učilnice na podružnični šoli:

– 2. razred pritličje,

– 3. razred prvo nadstropje,

– 4. razred prvo nadstropje.

5. razred 8.15 Šolsko igrišče
6. razred – 9. razred 8.20

Matične učilnice:

– 6. a MAT 1 (raz. Ksenija Sodja, prvo nadstropje),

– 6. b TJA (raz. Rosemarie Standeker, drugo nadstropje),

– 6. c SLJ 1 (raz. Nastja Ferk, drugo nadstropje),

– 7. a SLJ 3 (raz. Jana Iršič, drugo nadstropje),

– 7. b ZGO (raz. Daniel Jarc, drugo nadstropje),

– 7. c LUM (raz. Nataša Klemenc Žgajnar, drugo nadstropje),

– 8. a 1C (raz. Ana Kapš, pritličje),

– 8. b GUM (raz. Marko Bračič, drugo nadstropje),

– 8. c GEO (raz. mag. Petra Jesenek Bračko, drugo nadstropje),

– 9. a MAT2 (raz. Maja Jakovac, prvo nadstropje),

– 9. b NAR (raz. mag. Nataša Veber, prvo nadstropje),

– 9. c SLJ2 (raz. Urška Oblak, drugo nadstropje).

Učenci, ki bodo prvič obiskovali matično/podružnično šolo (prešolanja) 8.00 Pred zbornico šole

 

Aktivnosti za učence 1. razreda bodo trajale približno 60 minut, za ostale učence pa do 11.00, z možnostjo organiziranega varstva do 13.00 (od 1. do vključno 5. razreda). Za učence bo prvi šolski dan organizirana zgolj malica, kosilo pa od 2. 9. 2022.

Integrirana linija posebnega linijskega prevoza ta dan ni organizirana, od 2. 9. 2022 pa po ustaljenem voznem redu.

Želimo vam prijeten preostanek počitnic in vas z veseljem pričakujemo 1. septembra.

 

 

Zadnji šolski dan – informacije

Spoštovani starši, skrbniki!

Pa smo prišli do skorajšnjega zaključka šolskega leta 2021/22. 

Tudi zadnji dan bomo organizirali jutranje varstvo, otrokom pa bosta no voljo zajtrk in dopoldanska malica. Za učence od 1. do 5. razreda bo organizirano podaljšano bivanje in kosilo, v kolikor boste razredničarki tako sporočili.

Učenci od 6. do 9. razreda pridejo v šolo ob 8.20, po dveh urah pouka, ki ga preživijo z razredničarkami, bodo imeli malico, nato pa zaključijo z obveznostmi ter odidejo domov.

Mnogi ste že sporočili, da bo vaš otrok zadnji šolski dan odšel takoj po organiziranih aktivnostih domov. Ker se želimo tudi za ta dan primerno organizirati, prosimo, da do torka, 21. 6. 2022, sporočite razredničarki, da kdaj bo vaš otrok ta dan v šoli in katere obroke bo imel. V kolikor do torka ne sporočite svoje odločitve, pomeni, da bo otrok po pouku odšel domov in ta dan ne bo imel kosila. 

Integrirana linija avtobusnega prevoza v petek, v času po pouku, ne vozi.

Vsem skupaj in vsakemu posebej, spoštovani starši in skrbniki se zahvaljujemo, da ste nam zaupali in verjeli drug drugemu. 

Snidemo se ponovno v četrtek, 1. septembra.

Prijetna poletna meseca vam želi kolektiv OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor.

Prijava dejavnosti, neobveznega izbirnega predmeta za prihodnje šolsko leto

Spoštovani starši!

S strani Lo.Polisa ste prejeli obvestilo, da lahko prijavite otroke v oddelek podaljšanega bivanja, tečaj nemščine (2. razred), fakultativni obliki pouka (nemščina v 3., 4. in 5. razredu, računalništvo v 4. in 5. razredu), dodatnim uram športa in neobveznemu predmetu umetnost (4. razred) oziroma neobveznim izbirnim predmetom nemščina, umetnost, šport, tehnika (5. razred). Prijave bodo v Lo.Polisu odprte do 17. 5. 2022.

Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje v skladu s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja, otrok ga obiskuje celo šolsko leto, ni pa ga obvezno izbrati. V skladu s pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, se za matično in podružnično šolo, učne skupine oblikujejo ločeno.

Za učence bodočega 4. razreda se tako na podružnični šoli oblikuje skupina neobveznega izbirnega predmeta umetnost, vsaj za 8 prijavljenih učencev.

Učenci bodočega 5. razreda pa se prijavljajo k skupinam neobveznih predmetov nemščina, umetnost, šport in tehnika. Po zaključenih prijavah se tudi na matični šoli za drugo šolsko leto oblikujejo skupine v skladu s pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ter starši in učenci prejmete povratno informacijo o nastalih skupinah.

Zloženka 2. razred Košaki

Zloženka 3. razred Košaki

Zloženka 4. razred Košaki

Zloženka 5.razred

Izbirni predmeti v prihodnjem šolskem letu (neobvezni in obvezni)

Spoštovani učenci in starši!

Vsako leto v mesecu aprilu šola ponudi nabor neobveznih in obveznih izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. Izjemnega pomena je, da se učenec za predmet odloči po lastni presoji oziroma interesu, saj ga mora obiskovati celo šolsko leto, pri izbirnih predmetih je tudi ocenjen.

Učenci od 4. do 6. razreda (v prihodnjem šolskem letu) izbirajo (od 4. 5. do 12. 5. 2022) med neobveznimi izbirnimi predmeti umetnost, šport, tehnika in nemščina ter fakultativnimi oblikami pouka (nemščina in računalništvo). Izjema so učenci bodočega 4. razreda podružnične šole Ivana Cankarja Košaki, kjer se bo prihodnje šolsko leto lahko izvajal neobvezni izbirni predmet umetnost in tudi obe fakultativni obliki pouka (nemščina in računalništvo). Razlika med neobveznimi in obveznimi izbirnimi predmeti od 7. razreda naprej je tudi v tem, da si učenci neobveznih izbirnih predmetov ne rabijo izbrati, če tega ne želijo.

Izbirni in fakultativni predmeti za bodoče učence 4. razreda

Izbirni in fakultativni predmeti za bodoče učence 5. razreda

Izbirni in fakultativni predmeti za bodoče učence 6. razreda

Učenci od 7. do 9. razreda (v prihodnjem šolskem letu) pa izbirajo (od 12. 4. do 21. 4. 2022) med bolj številčnimi obveznimi izbirnimi predmeti, imajo pa še dodatno možnost izbrati neobvezni izbirni predmet nemščina.

Izbirni predmeti za bodoče učence 7. razreda

Izbirni predmeti za bodoče učence 8. razreda

Izbirni predmeti za bodoče učence 9. razreda

Spoštovani starši, izbira predmetov poteka elektronsko, v Lo.Polisu, kamor se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom (ne pozabite na rezervne izbire). V primeru, da ste pozabili uporabniško ime/geslo, vnesete svoj e-naslov in izberete možnost “pozabljeno geslo”.

V primeru težav Vas vljudno prosimo, da kontaktirate Matejo Ivankovič Bubić, Dušana Čerčka ali razrednika.

Za morebitna vprašanja o vsebinah predmetov se lahko obrnete na učitelja, ki je poleg predmeta zapisan v zloženki ali šolsko svetovalno delavko, Matejo Ivankovič Bubić.

Vse dobro!

Dostopnost