Razpis za vpis v srednje šole

Spoštovani, 

izšel je razpis za vpis v srednje šole, v katerem so razpisani programi srednjih šol. 

V Mariboru je razpisan novi program Ekonomska gimnazija – športni program, drugih bistvenih sprememb ni. 

Učenci 9. razreda imajo v petek, 17. 2. in v soboto, 18. 2., informativni dan. V drugi polovici marca bodo v šoli izpolnili prijavnice ter jih iz šole posredujemo na srednje šole. Nato pa sledi budno spremljanje števila prijavljenih učencev v določene programe in morebitne omejitve vpisa ter morda tudi prenašanje dokumentacije.

Srečno!

Športni program ekonomske gimnazije v Mariboru

Spoštovani,

čeprav Razpis za vpis v srednje šole še ni izšel (16. 1. 2023) smo iz Srednje ekonomske šole in gimnazije prejeli obvestilo, da imajo novi program, in sicer EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI PROGRAM.

V kolikor učenca ta program zanima je potrebno ustrezno dokumentacijo na srednjo šolo oddati do 2. 3. 2023.

“Izpolnjevanje športnih pogojev

Učenci, ki se bodo prijavili v športne oddelke izobraževalnih programov, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Šoli, ki izvaja tovrstne programe pa morajo predložiti naslednja dokazila:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
  • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje
    • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
    • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Dokazila kandidat predloži šoli v roku, določenem z rokovnikom. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov predloži dokazila po izteku tega roka, vendar najkasneje osem dni pred začetkom roka za ugotavljanje izpolnjevanja športnih pogojev, določenega z rokovnikom oziroma razpisom.”

Dan odprtih vrat – Prva gimnazija in Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Spoštovani,

na šoli omogočamo učencem, da se pred informativnim dnevom udeležijo dejavnosti, ki jih zanje ponujajo srednje šole. Spremstva ne organiziramo, opravičimo pa izostanek od pouka, v kolikor učenec nima neodložljivih šolskih obveznosti (ocenjevanja znanja) in odda podpisano izjavo (soglasje) staršev.

17. 1. 2023 (med 10.00 in 14.15) bo Dan odprtih učnih ur organizirala Prva gimnazija Maribor.

24. 1. 2023 (med 9.00 in 12.45) bo Dan odprtih vrat na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor.

Učenci pridobijo več informacij pri svetovalni delavki Mateji Ivankovič Bubić

 

Pred vpisom v srednjo šolo_dnevi odprtih vrat in novi program v Mariboru

Spoštovani,

pred informativnima dnevoma, ki bosta na srednjih šolah potekala 17. in 18. februarja, nekatere srednje šole odprejo svoja vrata (Prva gimnazija Maribor 17. 1., Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor 24. 1.). Svetovalna delavka, Mateja Ivankovič Bubić, o teh obveščam učence 9. razreda in izobesim obvestila na tabli karierne orientacije v 1. nadstropju šole. 

Iz Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor pa smo v tem tednu prejeli informacijo, da bo s prihodnjim šolskim letom na njihovi šoli nov program, in sicer Ekonomska gimnazija – športni program. V kolikor bi ta, katerega od učencev zanimal, prosim, da ste pozorni, da do 2. 3. posredujete šoli potrebno dokumentacijo (zdravniško potrdilo, potrdilo nacionalne panožne zveze, izjavo trenerja, podatke o doseženih športnih rezultatih zadnjih dveh let).

Za vprašanja o vpisu v srednjo šolo sem vam na voljo svetovalna delavka, Mateja Ivankovič Bubić (02 250 43 06, matejai@osfrsmb.si).

Dostopnost