Spoštovani starši, sodelavci, prijatelji šole,

 

na naši šoli že več let deluje šolski sklad, katerega osnovni namen je poskrbeti za socialno šibke učence naše šole in finančno pomagati njihovim staršem, ob tem pa tudi skrbi za posamezne nadstandardne projekte naše šole in nagrajevanje učencev.

V preteklih letih smo posodobili igrala na podružnični in matični šoli, pomagali pri plačilih šol v naravi, ekskurzij, učence nagradili s predstavo English Student Theatre in še kaj.

Denarna sredstva zbiramo na različnih dogodkih, ki jih organiziramo (Dobromajski koncert, akcija izdelkov učencev »zaklenjen srček«, ipd.). Podrobnejše informacije o šolskem skladu najdete na šolski spletni strani oz. na https://osfrsmb.si/o-soli/

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur. l. RS št. 172/21)  imamo sedaj možnost pridobiti sredstva tudi iz dohodnine, ki jih lahko nakažemo vsi zaposleni in vsi starši, ki smo davčni zavezanci v Republiki Sloveniji. Šolskemu skladu lahko namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). Namenitev dela dohodnine je za nas, davčne zavezance, brezplačna in nič ne stane, saj gre tako plačana dohodnina namesto v državni proračun šolskemu skladu naše šole.

To lahko storimo zelo enostavno na dva načina, in sicer:

  • da v portalu eDavki oddamo obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »25901010« in vpišete odstotek »0,3«,

ali

  • izpolnite obrazec (ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije) s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter ga do konca leta (31. 12. 2022) prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda razredniku/razredničarki, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na finančni urad.

 

S skupnimi močmi se trudimo uresničevati geslo: vsi za sklad, sklad za vse!

 

Upravni odbor šolskega sklada s predsednico Urško Oblak

Dostopnost