Tema: Sonce mojega življenja

Rok za oddajo prispevkov: 16. januar 2023

Kam oddati prispevke: v knjižnico na matični ali podružnični šoli

Kako oddati prispevke: napisano ali natipkano besedilo z zapisano šifro in spremnim lističem z zahtevanimi informacijami (ime in priimek, razred, šifra besedila)

Nagrade in priznanja: do 10 priznanj in do 3 knjižne nagrade za eno triletje

Objava dobitnikov priznanj in nagrad: ob Prešernovem dnevu na šolski spletni strani in na prireditvi

O čem pisati (pojasnilo in ideje): V enem dnevu se Zemlja zavrti okoli svoje osi, v enem letu pa opravi pot okoli Sonca. A vselej niso bili tega mnenja. Menili so, da se nebesna telesa vrtijo okoli Zemlje. Prvi, ki je dokazal, da se Zemlja in drugi planeti vrtijo okoli Sonca, je bil Nikolaj Kopernik (1473–1543) iz tedanje Prusije. Sonce je središče in Kopernik je utemeljitelj heliocentričnega sistema. Leta 2023 bodo ponekod proslavili 550-letnico njegovega rojstva.

Ljudje imamo nekoga ali nekaj, ki/kar predstavlja središče naših življenj. In kot Sonce oddaja toploto, je središče našega življenja to ali ta, kar/ki nas navdaja s prijetnimi občutki. Morda je to oseba, žival, prostor, misel ali kaj drugega.

V različnih oblikah, pesemski, dramski ali prozni, pišite o svojih ‘soncih’.

(Razpis je pripravila slovenistka Mihaela Dorner.)

 

 

Dostopnost