V šol. letu 2021/2022 so se naši učenci 1. D, 2. D, 3. D, 4. D podružnične šole I.C. Košaki, matične OŠ FRS MB, pripravljali na dramsko igro Maček Muri. Ponovno smo sodelovali s kostumografom g. Zvonkom Babičem Kurbusom. Ponovno je krojil naše kostume ter poskrbel za reflektorje, da je bila naša scena gledališko osvetljena. Ga. Truda Čirkovski je pred vsakokratno predstavo poskrbela za obrazne maske naših igralcev. Zelo smo jima hvaležni.

Dramsko igro učencev POŠ Košaki si je ogledalo 450 gledalcev. 

V mesecu maju smo igro odigrali za vrtčevske otroke iz vrtca Borisa Pečeta enote Košaki in matične enote, za Montessori vrtec – Hiša otrok ter za Waldorfski vrtec iz Melja. Nato o igrali še za učence POŠ Košaki in učence naše matične šole (1., 2., 3., 4. R OŠ FRS MB). V popoldanskem času smo igro igrali še za starše, krajane, bivše igralce v dramski skupini na POŠ Košaki ter učitelje.

Hvala za pomoč učiteljicam: Vlasti Petrovič, Niki Vesenjak in Špeli Novak. 

Mentorica dramskega krožka, Nina Markuš

Dostopnost