Spoštovani učenci in starši!

Vsako leto v mesecu aprilu šola ponudi nabor neobveznih in obveznih izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. Izjemnega pomena je, da se učenec za predmet odloči po lastni presoji oziroma interesu, saj ga mora obiskovati celo šolsko leto, pri izbirnih predmetih je tudi ocenjen.

Učenci od 4. do 6. razreda (v prihodnjem šolskem letu) izbirajo (od 4. 5. do 12. 5. 2022) med neobveznimi izbirnimi predmeti umetnost, šport, tehnika in nemščina ter fakultativnimi oblikami pouka (nemščina in računalništvo). Izjema so učenci bodočega 4. razreda podružnične šole Ivana Cankarja Košaki, kjer se bo prihodnje šolsko leto lahko izvajal neobvezni izbirni predmet umetnost in tudi obe fakultativni obliki pouka (nemščina in računalništvo). Razlika med neobveznimi in obveznimi izbirnimi predmeti od 7. razreda naprej je tudi v tem, da si učenci neobveznih izbirnih predmetov ne rabijo izbrati, če tega ne želijo.

Izbirni in fakultativni predmeti za bodoče učence 4. razreda

Izbirni in fakultativni predmeti za bodoče učence 5. razreda

Izbirni in fakultativni predmeti za bodoče učence 6. razreda

Učenci od 7. do 9. razreda (v prihodnjem šolskem letu) pa izbirajo (od 12. 4. do 21. 4. 2022) med bolj številčnimi obveznimi izbirnimi predmeti, imajo pa še dodatno možnost izbrati neobvezni izbirni predmet nemščina.

Izbirni predmeti za bodoče učence 7. razreda

Izbirni predmeti za bodoče učence 8. razreda

Izbirni predmeti za bodoče učence 9. razreda

Spoštovani starši, izbira predmetov poteka elektronsko, v Lo.Polisu, kamor se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom (ne pozabite na rezervne izbire). V primeru, da ste pozabili uporabniško ime/geslo, vnesete svoj e-naslov in izberete možnost “pozabljeno geslo”.

V primeru težav Vas vljudno prosimo, da kontaktirate Matejo Ivankovič Bubić, Dušana Čerčka ali razrednika.

Za morebitna vprašanja o vsebinah predmetov se lahko obrnete na učitelja, ki je poleg predmeta zapisan v zloženki ali šolsko svetovalno delavko, Matejo Ivankovič Bubić.

Vse dobro!

Dostopnost